March 10, 2018

Kas sina tead, mida tähendab põrpima?

Umbes aasta eest tegin vanaema raamaturiiulis Tuglaste, Gailitite ja Krosside seas inventuuri ja üritasin end veenda, et ei, Maris, sa ei saa end välismaailmast järgnevaks kolmeks aastaks täiesti välja lülitada ja jäädagi nende raamatute keskele elama (nüüd neid ridu kirja pannes ei meenu mulle küll, kuidas endale toona seda pentsikut seisukohta põhjendasin, ent välismaailma ma raske südamega igatahes sukeldusin). Ühe teose surusin siiski kotti, nimelt 1985. aastal avaldatud "Uudis- ja unarsõnu". Lugesin, muigasin ja alustasin käesolevat postitustki, tuhin sees. Siis hingas aga kuklasse juba Jaapanisse lendamise tähtaeg, nii et postitus jäi. Raamat ka. Täna hommikul töötasin selle aga võiduka lõpuni - jagan põnevaid leide teiegagi!

Eluma - üle elama, ellu või püsima või alles jääma. Selle rahvakillu elumine on küsitav. 
Havatsema - tähele panema, märkama, täheldama. Ta ei havatse, kuidas noorik tema kõrval palavleb ja külmetab, kuis ta hambad kirisevad, huuled tuksuvad. (Vilde)
Hillitsema - taltsutama, vaos hoidma, ohjeldama. Hillitsege seda meest, kuni pole veel hilja.
Hola - folk (eriti liitsõnades: holaansambel, -laul, -laulja, -muusik, -muusika, -pidu, -trio). Noorte holalauljate kava on internatsionaalne - lauldakse eesti, prantsuse, inglise jt. rahvaste laule. 
Ihmjas - ähmane, tuhm, nõrk, matt. Ihmjas tuluke. Aimasin ihmjalt, et oma kuulekusega solvasin teda. (Sirge)
Jallis - armukade, kiivas. Jalliduspiinu ei sooviks ma isegi oma vaenlasele.
Jookla - joogikoht, -maja, -saal, baar, restoran. Sinusugune igasse jooklasse juba ei lähe. 
Kalbe - (surnu)kahvatu, kahkjas. Nägu vajus kalbeks ja elutuks. (Janno)
Keetel - keeduaparaat. Kas keetel on üles pandud? 
Kunnaline - sünnis, sobiv, kultuurne. Väga kunnaline käitumine. Poeg tuleb koolitada mõne kunnalisema ameti peale, mis leivajärje majas hoiaks. (Jeletsky)
Kümbla - kümblemisasutus, kümblemisruum, vannituba. Linnas tuntakse kümblatest puudust. 
Lave - paljusõnaline, sõnaohter, laialivalguv. Siitpeale muutus ettekanne lavedaks jutuks kõikehõlmavast progressist. Taavi polnud eales kuulnud isa nii pikalt ja lavedalt rääkimas.
Leema - tulevikus olema. Teame seda, mis on käes, aga mis leeb, seda veel ei tea. 
Luutma - välistama, võimatuks tegema. Tema hoolsus luudab igasuguse eksimisvõimaluse.
Lõit - kommunikatsioonivahend, suhtlusviis, suhtlussüsteem. Televisioonilõit on lõitadest kõige mõjusam, sest ta loob vaatajal-kuulajal kohalolekutunde.
Lüüme - läbipaistev. Lüümes vines kerkisid kauged mäed.
Mahtima - aega, võimalust, mahti saama või leidma. Nüüd mahtis poiss lõpuks lugeda.
Malnis, malnidus - juuresolev, juuresolu. Kas pastorihärra austab meie pidu oma malnidusega?
Morbe - pessimistlik. Millest nii morbe toon, armas kolleeg?
Mültuma - kinni kasvama. Veebilansi rikkumise tõttu on järv nüüd mültumas.
Neik - üksikasi, detail. Ükski neik ei jäänud tema pilgu eest varjule. 
Neim - kättemaks. Silmad põlevad neimahimust.
Nugris - agar, hakkaja. Missuguse nukri õhinaga oli ta seal naiste seas...
Nõmik - nõme isik, teadmisteta inimene, ignorant. Füüsikas on ta kodus, aga keemias täielik nõmik.
Nõnge - kangekaelne. Ta jätkas nõngelt oma lõputut tööd.
Olbama - tähelepanelikult jälgima või vaatlema, tähelepanekuid tegema. Juubelisaginas ei olnud võimalik olvata sõbra meeleolu vaheldumist. Reis oli küll lühike, ent ometi olen teinud huvitavaid olvanguid.
Põrpima - rabavalt, vapustavalt, tähelepanu äratavalt mõjuma, frapeerima. Tema ootamatu käitumine põrpis mind. 
Reenama - mustama, ära määrima, rikkuma; rüvetama, kedagi taga rääkima, laimama, tõrvama. Ennast ja oma riideid reenama. Ei maksa kedagi asja ees, teist taga reenata.
Sobe - sobiv, paras, lahe. Sobeda jutuga mehena leidis ta hõlpsasti kõigiga ühise keele.
Suulas - lobiseja, suure jutuga, sõnaohter. Seda vanaeite peeti külas suulaks ning tüütuks inimeseks. 
Tohe - uhkevõitu, kõrk, upsakas; tõre, sõnaaher. Mitte ei saanud aru, miks ta nii tohe ja tõsine oli.
Tõõbe - "raudpäine", enesekindel, muid võimalusi mittearvestav, tugeva tahtega. Kuulakem siiski ära kõik arvamused, ei maksa nii tõtlikult ja tõõbelt otsustada. 
Velbas - kaval, rebaslik. Velbas vanaeit. Too noormees äratas kohe tähelepanu oma iseäraliku lõbusa velpusega.
Vibe - elastne, vetruv, nõtke. Need suusad paistsid silma oma kerguse ja vibedusega.
Välmima - välja mõtlema. Täbarast olukorrast pääsemiseks tuleb midagi välmida. 
Ööp - ööpäev. Häireolukord kestis oma kümmekond ööpa. 
Öördama - ette kandma, peale kaebama, salakaebama. Niisuguse öördajaga ei taha keegi tegemist teha.

Olen enam kui kindel, et suurem hulk uutest sõnadest voolab mu ajukurdude vahelt välja selsamal hetkel, mil neid silmadega sisse ahmin, ent tegelikult me ju ei tea, mis leeb: ehk jääb midagi siiski pidama ka...

*Kasutatud kirjandus: Erelt, T./ Kull, R./ Meriste, H. (1985): Uudis- ja unarsõnu. Tallinn: Valgus.

2 comments:

 1. Leidsin rõõmuga ühe tuttava ka!! Kalbe-t on minu kohta rohkem kui korra kasutatud ����. Jookla on igatahes uus lemmik.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oi, Evelin, seda poleks küll osanud ette näha, et sina oled kalbega kokku puutunud... :')
   Ja nõustun, jookla on peaaegu sama väärt leid kui sekster!!

   Delete